Chargeback - jak odzyskać pieniądze za pomocą reklamacji płatności kartą

Chargeback, czyli jak odzyskać pieniądze dzięki reklamacji płatności kartą

Adobe Stock

Kupujemy online, bo tak jest wygodniej. Mamy więcej czasu na podjęcie decyzji, a samą transakcję możemy wykonać o dowolnej porze.

Ta forma zakupów posiada wiele zalet. Niestety, niesie ze sobą także ryzyko, że kupiony w sieci produkt nie będzie zgodny z umową lub w ogóle do nas nie dotrze.

Jeżeli zdarzy ci się znaleźć w takiej sytuacji, a próba porozumienia się ze sprzedawcą skończy się niepowodzeniem, możesz skorzystać z usługi chargeback (obciążenie zwrotne), dzięki której transakcja zostanie anulowana, a pieniądze wrócą na twoje konto.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie płatności kartą. Chargeback to usługa dostępna dla posiadaczy kart Visa lub Mastercard i dotyczy każdego rodzaju karty: debetowej, kredytowej, przedpłaconej. Procedura chargeback znajduje zastosowanie zarówno wobec płatności wykonywanych online, jak i w realu - z użyciem terminala.

Przeczytaj także: Jak przebiega proces autoryzacji płatności kartą

Jak i kiedy można skorzystać z chargeback?

Aby skorzystać z procedury obciążenia zwrotnego, należy złożyć odpowiednią reklamację w banku, który wydał daną kartę.

W reklamacji należy wskazać powód, dla którego dana transakcja powinna zostać odwołana. Sytuacje, w których można liczyć na chargeback, określają organizacje płatnicze (Visa, Mastercard). Obejmują one m.in. przypadki takie jak:

 • sprzedawca nie wysłał towaru lub nie wykonał usługi;
 • dostarczony towar był uszkodzony;
 • środki zostały pobrane pomimo anulowania zakupu;
 • pobrana kwota odbiega od tej na zamówieniu;
 • sprzedawca pobrał opłatę za usługę, która nie była zamawiana;
 • środki za zakup zostały pobrane więcej niż jeden raz;
 • klient nie otrzymał części lub całości środków wypłacanych z bankomatu.

Im więcej dowodów świadczących o racji kupującego zostanie przedstawionych, tym mniejsze pole manewru będzie miał sprzedawca. Dlatego poza potwierdzeniem transakcji warto dołączyć także ewentualną korespondencję ze sprzedawcą, zdjęcie wadliwego produktu czy też zrzuty ekranu z prezentacją oferty w sklepie online.

W zależności od powodów dokonania zgłoszenia bank przed uruchomieniem procedury chargeback może poprosić o wykonanie kilku dodatkowych kroków. Mogą to być: uprzednie zgłoszenie sprawy na policji, zastrzeżenie karty lub podjęcie próby samodzielnego rozwiązania sprawy ze sprzedawcą.

Chargeback działa jak swego rodzaju ubezpieczenie przed błędami w rozliczeniach lub nieuczciwością sprzedawców. Mając to na uwadze, kartą warto płacić za zakupy u mało znanego sprzedawcy lub u takiego, wobec którego uzasadniona jest obawa o niewypłacalność.

Procedura chargeback obejmuje transakcje kartowe takie jak:

 • wypłata gotówki w bankomacie;
 • płatność kartą z użyciem terminala;
 • transakcje online z podaniem numeru karty, daty jej ważności i numeru CVV2/CVC2;
 • uproszczone płatności kartą - Visa Checkout lub MasterPass.

Procedurą chargeback nie są objęte płatności BLIK-iem i przelewy ekspresowe z konta (pay-by-link).

Jak przebiega procedura chargeback?

Bank (wydawca karty) po przyjęciu reklamacji inicjuje procedurę chargeback. Wprowadza reklamację do systemu organizacji płatniczej wraz z kodem oznaczającym typ nieprawidłowości.

Następnie organizacja płatnicza przekazuje wiadomość do agenta rozliczeniowego sprzedawcy lub firmy odpowiedzialnej za obsługę bankomatu - jeżeli problem dotyczy wypłaty gotówki.

Agent rozliczeniowy kontaktuje się ze sprzedawcą, prosząc o zajęcie stanowiska w określonym terminie wobec zgłoszonej reklamacji.

Sprzedawca może uznać reklamację lub ją odrzucić, przedstawiając dowody na wywiązanie się z umowy z kupującym. Brak odpowiedzi lub odrzucenie reklamacji bez wskazania przyczyny skutkuje obowiązkiem zwroty środków.

Agent rozliczeniowy przekazuje wydawcy karty stanowisko sprzedawcy. Bank na podstawie otrzymanej odpowiedzi podejmuje decyzję o dalszym przebiegu procesu reklamacyjnego. W sytuacji, która jednoznacznie wskazuje na rację kupującego, proces kończy się wynikiem pozytywnym i odzyskane środki trafiają ostatecznie na konto kupującego.

W jakim czasie należy złożyć reklamację?

Zasadniczo, reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości. Organizacje płatnicze określają maksymalny czas, w jakim można wnioskować o obciążenie zwrotne. Jest on uzależniony od powodów złożenia reklamacji. W większości przypadków wynosi 120 dni.

Chargeback a upadłość biura podróży

Przebieg procedury chargeback prezentuje się inaczej, jeżeli źródłem problemów jest upadek biura podróży. W przypadku niewypłacalności polskiego biura należy złożyć reklamację najpierw we właściwym Urzędzie Marszałkowskim – jeszcze przed złożeniem jej w banku.

Dopiero po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej braku zwrotu pełnej lub częściowej kwoty, bank może rozpocząć procedurę. Maksymalny czas na złożenie reklamacji w tym wypadku to 540 dni od daty transakcji.

Czy za chargeback trzeba płacić?

Chargeback jest usługą bezpłatną, przypisaną do "plastikowych" pieniędzy. Obowiązek prowadzenia w imieniu klienta procedury chargeback narzucają bankom regulacje organizacji płatniczych.

Dla banku obsługa tego typu reklamacji oznacza tylko i wyłącznie koszty, a więc może się zdarzyć, że obsługa klienta będzie działać w tym wypadku mniej energicznie. Nie zmienia to jednak faktu, że najczęściej jest to najwygodniejszy sposób odzyskania utraconych pieniędzy, a czasami - wręcz jedyny.