Chargeback - jak odzyskać pieniądze za pomocą reklamacji płatności kartą

Chargeback, czyli jak odzyskać pieniądze dzięki reklamacji płatności kartą

Kupujemy online bo tak jest przede wszystkim wygodniej. Mamy więcej czasu na podjęcie decyzji, a samą transakcję możemy wykonać o dowolnej porze dnia.

Poza licznymi zaletami istnieje niestety także ryzyko, że kupiony w sieci produkt nie będzie zgodny z umową lub w ogóle do nas nie dotrze.

Jeżeli już znajdziesz się w takiej sytuacji i próba porozumienia się ze sprzedawcą skończy się niepowodzeniem to możesz skorzystać z usługi chargeback (obciążenie zwrotne), dzięki której transakcja zostanie anulowana i pieniądze wrócą na twoje konto.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie płatności kartą. Chargeback to usługą dostępna dla posiadaczy kart Visa lub Mastercard i dotyczy każdego rodzaju karty - debetowej, kredytowej, przedpłaconej. Z chargeback możesz skorzystać zarówno w przypadku płatności online jak i w realu z użyciem terminala.

Jak i kiedy można skorzystać z chargeback?

Aby skorzystać z procedury obciążenia zwrotnego należy złożyć odpowiednią reklamację w banku, który wydał daną kartę.

W reklamacji należy wskazać powód, dla którego daną transakcję chcemy odwołać. Sytuacje, w których możemy liczyć na chargeback określają organizacje płatnicze (np. Visa, Mastercard). Obejmują one m.in. takie przypadki:

 • sprzedawca nie wysłał towaru lub nie wykonał usługi
 • dostarczony towar był uszkodzony
 • środki zostały pobrane pomimo anulowania zakupu
 • pobrana kwota odbiega od tej na zamówieniu
 • sprzedawca pobrał opłatę za usługę, która nie była zamawiana
 • środki za zakup zostały pobrane więcej niż jeden raz
 • klient nie otrzymał części lub całości środków wypłacanych z bankomatu

Im więcej przedstawimy dowodów świadczących o naszej racji, tym mniejsze pole manewru będzie miała sprzedawca. Dlatego poza potwierdzeniem transakcji warto dołączyć także ewentualną korespondencję ze sprzedawcą, zdjęcie wadliwego produktu, czy zrzuty ekranu z prezentacją oferty w sklepie online.

W zależności od powodów naszego zgłoszenia bank przed uruchomieniem procedury chargeback może nas poprosić o wykonanie kilku dodatkowych kroków. Mogą to być: uprzednie zgłoszenie sprawy na policji, zastrzeżenie karty czy podjęcie próby samodzielnego rozwiązania sprawy ze sprzedawcą.

Chargeback działa jak swojego rodzaju ubezpieczenie przed błędami w rozliczeniach i przed nieuczciwością sprzedawców. Mając to na uwadze kartą warto płacić za zakupy u mniej znanego sprzedawcy lub takiego, gdzie obawa o niewypłacalność jest uzasadniona - np. biura podróży.

Procedura chargeback obejmuje transakcje kartowe dokonywane za pośrednictwem organizacji płatniczych (Visa, MasterCard). Uwzględniane są operacje takie jak:

 • wypłata gotówki w bankomacie
 • płatność kartą z użyciem terminala
 • transakcje online z podaniem numeru karty, daty jej ważności i numeru CVV2/CVC2
 • uproszczone płatności kartą - Visa Checkout lub MasterPass.

Procedurą nie są objęte płatności BLIK-iem i przelewy ekspresowe z konta (pay-by-link).

Jak przebiega procedura chargeback?

Bank (wydawca karty) po przyjęciu reklamacji inicjuje procedurę chargeback. Wprowadza reklamację do systemu organizacji płatniczej wraz z kodem oznaczającym typ nieprawidłowości.

Następnie organizacja płatnicza przekazuje wiadomość do agenta rozliczeniowego sprzedawcy lub firmy odpowiedzialnej za obsługę bankomatu, jeżeli problem dotyczy wypłaty gotówki. Po otrzymaniu wiadomości podmiot ten musi dowieść, że wskazana w reklamacji transakcja była zasadna. Czas, w jakim musi się z tym zmieścić, określają organizacje płatnicze. W przypadku Mastercard jest to 45 dni. O przedstawienie argumentów potwierdzających prawidłowość transakcji zwraca się do sprzedawcy.

Sprzedawca może uznać reklamację lub ją odrzucić, przedstawiając dowody na wywiązanie się z umowy z kupującym. Brak odpowiedzi lub odrzucenie reklamacji bez wskazania przyczyny skutkuje obowiązkiem zwroty środków.

Podmiot rozliczający przekazuje wydawcy karty stanowisko sprzedawcy. Bank na podstawie otrzymanej odpowiedzi podejmuje decyzję o dalszym przebiegu procesu reklamacyjnego. W sytuacji, która jednoznacznie wskazuje na rację kupującego proces kończy się wynikiem pozytywnym i środki odzyskane od podmiotu rozliczającego daną transakcję trafiają na konto kupującego.

Cały proces może się wydawać skomplikowany. Szczęśliwie nasza w nim rola, jako kupujących, ogranicza się do skompletowania dowodów i złożenia ich w banku.

 

W jakim czasie należy złożyć reklamację?

Zasadniczo reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości. Organizacje płatnicze określają maksymalny czas, w jakim można wnioskować o obciążenie zwrotne. Liczba dni, jakie mogą upłynąć od transakcji do złożenia reklamacji, uzależniona jest od powodu jej składania. W większości przypadków jest to 120 dni.

Chargeback, a upadłość biura podróży

Przebieg procedury chargeback prezentuje się inaczej, jeżeli źródłem naszych problemów jest upadek biura podróży. W przypadku wywrócenia się polskiego biura przed złożeniem reklamacji w banku jesteśmy zobowiązani do złożenia reklamacji we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

Dopiero po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej braku zwrotu pełnej lub częściowej kwoty, bank może rozpocząć procedurę. Maksymalny czas na złożenie reklamacji w tym wypadku to 540 dni od daty transakcji.

Czy za chargeback trzeba płacić?

Chargeback jest usługą bezpłatną, przypisaną do plastikowych pieniędzy. Obowiązek prowadzenia w imieniu klienta procedury chargeback narzucają bankom regulacje organizacji płatniczych.

Dla banku obsługa tego typu reklamacji wiąże jedynie z kosztami, więc może się zdarzyć, że obsługa klienta będzie tu działać mniej energicznie. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu przypadkach jest to najwygodniejszy sposób odzyskania utopionych pieniędzy, a czasem jedyny.


Najnowsze wpisy

Polish API - standard interfejsu do komunikacji pomiędzy bankami, a podmiotami trzecimi (TPP)

Standard Polish API

Polish API jest odpowiedzią znacznej części banków, instytucji płatniczych, związków i organizacji sektora płatniczego na konieczność implementacji rozwiązań zgodnych z regulacyjnymi standardami technicznymi dotyczącymi dyrektywy PSD2.

Certyfikaty kwalifikowane zgodne z PSD2 - QWAC i QsealC

Kwalifikowane certyfikaty zgodne z PSD2

Standardy techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy podmiotem trzecim, a bankiem zakładają wykorzystanie kwalifikowanych certyfikatów wydawanych zgodne z Rozporządzeniem eIDAS: kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania stron internetowych (QWAC) oraz kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej (QSealC).

Dyrektywa PSD2 - najważniejsze zmiany na rynku usług płatniczych

Dyrektywa PSD2 - najważniejsze zmiany na rynku usług płatniczych

Poszerzający się wachlarz sposobów dokonywania płatności zarówno w Internecie jaki i w realu wymusił wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych, które przestały odpowiadać współczesnym technologiom.