Jak działa „Kwarantanna domowa” - aplikacja od Ministerstwa Cyfryzacji

Jak działa „Kwarantanna domowa” - aplikacja od Ministerstwa Cyfryzacji

Aplikacja „Kwarantanna domowa” wydana przez Ministerstwo Cyfryzacji ma odciążyć służby w kontrolowaniu prawidłowości przebiegu kwarantanny w warunkach domowych. W opisie aplikacji w sklepie Google Play czytamy: „Aplikacja jest elementem prewencyjnym w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (koronawirus) i wywołanej przez niego choroby COVID-19.”

Aplikacja umożliwia osobom objętym kwarantanną także zgłaszanie pilnych potrzeb w zakresie: posiłków, zaopatrzenia w artykuły spożywcze, pomocy psychologicznej lub kontaktu z pracownikiem socjalnym. Należy przy tym pamiętać, że usługa ta jest zarezerwowana dla osób najbardziej potrzebujących.

Aktywacja „Kwarantanny domowej”

Aplikacja jest dostępna w Google Play oraz App Store. Minimalne wymagania systemowe dla prawidłowego korzystania z aplikacji to Android 6.0 lub iOS 10.3. Telefon powinien posiadać aparat o minimalnej rozdzielczości 5Mpix. Oczywiście konieczny jest także moduł GPS, dzięki któremu aplikacja może poznać położenie użytkownika.

Z aplikacji mogą korzystać jedynie osoby, które zostały skierowane do odbycia kwarantanny domowej oraz podały służbom swój numer telefonu. Aktywacja aplikacji nie będzie możliwa, jeżeli Twojego numeru nie będzie w rejestrze osób objętych kwarantanną.

Aplikacja po zainstalowaniu poprosi o dostęp do lokalizacji urządzenia.

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika wymaga wprowadzenia numeru telefonu i przepisania otrzymanego kodu z SMS-a. W następnej kolejności użytkownik proszony jest o wykonanie zdjęcia (selfie) w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny.

W jaki sposób „Kwarantanna domowa” przeprowadza kontrolę?

Wykonane podczas rejestracji zdjęcie stanowi punkt odniesienia dla prowadzonej w kolejnych dniach cyklicznej weryfikacji odbywania kwarantanny. W ramach kontroli aplikacja wysyła użytkownikowi powiadomienie o konieczności wykonania prostego zadania. Tym zadaniem jest potwierdzenie obecności w deklarowanej lokalizacji oraz wykonanie zdjęcia (rzecz jasna, także selfie). W trakcie realizacji zadania aplikacja przesyła współrzędne GPS bieżącej lokalizacji.

Aby zadanie zostało zaliczone, użytkownik musi znajdować się w promieniu nie większym niż 100 metrów od deklarowanej lokalizacji.

Przesłane w trakcie kontroli zdjęcie jest porównywane z tym wykonanym na etapie rejestracji. Weryfikacja zdjęcia wspierana jest technologią porównującą dane biometryczne. W tym wypadku sprawdzane są różnice w geometrii twarzy na obu zdjęciach. Takie algorytmy wykorzystywane są m.in. w telefonach do identyfikacji właściciela.

20 minut na realizację zadania

Zadanie w aplikacji należy wykonać w ciągu 20 minut od otrzymania SMS-a z powiadomieniem. Polecenie wykonania zadania może przychodzić kilka razy w ciągu dnia, o różnych porach.

Niezrealizowanie zadania w odpowiednim czasie, wykrycie niezgodności fotografii lub próby oszustwa są automatycznie zgłaszane odpowiednim służbom. Jest to sygnał dla policji, aby odwiedzić osobę odbywającą kwarantannę i sprawdzić, czy znajduję się w zadeklarowanym miejscu.

Czy można oszukać „Kwarantannę domową”, symulując położenie?

Na telefonach z systemem Android, aby pozorować położenie, wystarczy zainstalować aplikację udającą GPS, którą telefon następnie może traktować jako źródło danych lokalizacji. Ten fakt szczęśliwie nie umknął twórcom „Kwarantanny domowej”.

Jeżeli na swoim telefonie masz już apkę symulującą GPS (bo na przykład kiedyś próbowałeś łapać Pokemony bez ruszania się z domu), powinieneś pozbyć się jej na czas odbywania kwarantanny. „Kwarantanna domowa” wykrywa bowiem zainstalowane na telefonie oprogramowanie, które może mieszać w ustawieniach GPS.

Jakie dane osobowe przetwarza aplikacja?

Według regulaminu aplikacja przetwarza następujące dane osobowe:

  1. ID Obywatela (techniczny identyfikator Obywatela);
  2. imię;
  3. nazwisko;
  4. numer telefonu;
  5. deklarowany adres pobytu;
  6. zdjęcie;
  7. lokalizacja obywatela;
  8. data końca kwarantanny.

Zgodnie z regulaminem dane osobowe użytkowników aplikacji będą przechowywane przez Ministra Cyfryzacji przez okres 6 lat, liczony od momentu dezaktywacji aplikacji. Tyle też wynosi okres przedawnienia roszczeń według Kodeksu cywilnego.

Czy używanie aplikacji „Kwarantanna domowa” jest obowiązkowe?

Od 1.04.2020 korzystanie z aplikacji przez osoby poddane kwarantannie jest obowiązkowe. Taka decyzja ma na celu odciążenie policji i innych służb odpowiedzialnych za kontrolowanie prawidłowości przebiegu kwarantanny. Nie oznacza to jednak zupełnego porzucenia bezpośrednich, niezapowiedzianych kontroli przez policję. Będą one mogły za to przyjąć charakter bardziej wyrywkowy.